Miljö, renhållning och återvinning

Sopmaskiner

Vi sopar och håller rent på gator och torg med både stora och små traktorer som har upptagare eller sopvals. 

ADR-transporter

Vi transporterar ditt farliga avfall med ADR-bilar.

Miljöstation

På våra miljöstationer sorterar vi allt återvinningsbart material, även farligt avfall.

Container & Flak

Vi hyr ut och tömmer containrar och flak och tar dessutom hand om ditt byggavfall och sorterar på någon av våra miljöstationer.