Grus och jord

Hos oss kan du köpa sand, grus och bergprodukter som vi framställer i våra egna täkter. Byggarbetsplats, vägbygge eller villaträdgård, vi transporterar hela lass eller storsäckar dit du vill.

Det är skillnad på berg- och naturgrusmaterial.

Bergmaterialet sprängs loss från berg och krossas till olika sorter med olika användningsområden.

Grusmaterialet tas ur företrädesvis ur rullstensåsar som bildades vid den tiden som inlandsisen härjade i vårt landskap.

Läs mer om de olika materialen under rubrikerna till vänster.