OnRoad - inrikestrafik

Vi är en del av
"Det moderna svenska inrikesnätet - OnRoad"

Med våra delägare och underleverantörer, utvalda efter sin långa erfarenhet, kunskap och geografiska spridning, är vi på OnRoad ett komplett inrikesnät med cirka 20 terminaler och förmågan att sända gods i hela Sverige. Vi erbjuder personliga kontakter långt från automatiserade call centran. Med vår lokala förankring och centrala koordinering av frakterna möjliggör vi en högre servicegrad för alla våra kunder!

Allt för att du ska få de bästa transportlösningar som marknaden kan erbjuda.


Historia
OnRoad:s historia börjar hösten/vintern 2005 då 10 företag, med en gemensam önskan om att fylla ett tomrum på transportmarknaden, bildade "Det moderna Svenska inrikesnätet - OnRoad".
Det nya företaget grundades på fyra värderingar:

- Modern genom att handla gammaldags
- Skapa 1 nytt företag genom att använda 10 gamla
- Personlig närvaro och lokal förankring
- Bli stor genom att våga vara liten

 

OnRoad produkter

Vårt mål är att leda marknaden. Vi jobbar för att ha den mest kompetenta personalen, de bästa lösningarna och de nöjdaste kunderna. Med våra sex produkter erbjuder vi ett brett och överskådligt utbud av tjänster som tar hänsyn till dina behov som kund både på lokal och nationell nivå. Utöver våra färdiga produkter som givetvis anpassas för att passa dina behov erbjuder vi även helt kundunika lösningar där vi tillsammans skräddarsyr tjänsten efter dina önskemål. Alla våra produkter kan kombineras och varieras helt efter era behov.

Skicka

Detta är OnRoads normala tjänst för inrikestransporter. Här erbjuder vi endagstrafik från Skåne i söder och till Medelpad i norr. Boka sändningen till ditt lokala OnRoadkontor innan klockan 10:00* och vi levererar det nästkommande dag. SKICKA innefattar paket, stycke- och partigods.
* Partigods bokas senast 1500 dag före hämtning.

Skynda

Med SKYNDA erbjuder OnRoad garanterad distribution före klockan 12.00 dag 1 (på ordinarie leveransdag). Denna tjänst kan användas från Skåne upp till Medelpad*.
SKYNDA innefattar, stycke- och partigods. **
* För att utnyttja produkter på uddaorter och norr om Medelpad kontakta säljare.
** Förutsättning för bokning är den samma som vid bokning av produkten SKICKA

Spara

Med Spara erbjuder OnRoad mellanlagring av ditt gods på våra terminalorter/hubbar efter tidsbestämda överenskommelser.

Försäkra

OnRoad tillhandahåller tjänsten Försäkra. Vi hjälper dig att hitta den rätta varuförsäkringslösningen för din transport.

Lagra

OnRoad erbjuder lagringsuppdrag under längre tidsperioder. Kan även innefatta terminalhantering med tillhörande förädling av lagrade produkter.

Försäkra

Säkerhet är A och O, vi sätter alltid din trygghet i första hand. Med vår tjänst "Försäkra" hjälper vi på OnRoad dig att hitta den rätta varuförsäkringslösningen för din transport