Daglig kretstrafik Värmland

Från Säffle i söder till Långflon i norr, utkörning eller inhämtning. Vår kretstrafik täcker hela Värmland! På terminalen omexpedierar vi det gods som ska vidare och/eller kommer med andra transportörer.

För aktuell turlista kontakta dt@lbcfrakt.com