Industri- och specialtransporter

Långt, brett, högt eller tungt? Vi har specialkunskap och ett brett urval av transportfordon som är anpassade för de mest skiftande transporter. Vi löser din logistik på det mest effektiva sätt som står till buds!

Dubbeltrailers

Specialbyggda för papperstransporter.

Dragbilar med containerchassi

För transport av 20- och 40-fot containers.

Öppna bilar med släp alt. trailer

Öppna flakbilar som passar de flesta typer av industritransporter.

Maskintrailer

För tung- och bredtransporter.

Följebilar och tillstånd

Vi ordnar de tillstånd och följebil som behövs för din specialtransport.