Pellets och lantbruk

Pallat, storsäck eller lösvikt, med specialkunskap och hög fyllnadsgrad löser vi ditt transportbehov i hela Mellansverige.

Bulkbilar

Specialfordon lämpade för spannmål, foder och pellets.

Tippbilar med truck/kran

Lämpliga för transport av lantbruksförnödenheter samt pellets och jord på pall.