Kalk & Cement

Kalk

Vi transporterar kalkprodukter åt Nordkalk AB från deras anläggningar i Sverige och Norge. Stora förbrukare är pappersindustrin, stålindustrin samt vatten & avloppsverk. Vi transporterar Dolomitkalk åt Swedref AB till stålverk i Mellansverige.

Sjökalk

Åt Movab AB transporterar vi sjökalk till kalkdoserare i Mellansverige och Norrland. Vi transporterar också till helikopterprojekt och båtkalkningsprojekt.

Cement

Vi transporterar cement åt Swerock AB till de flesta av deras anläggningar i Dalarna. Bergteamet i Garpenberg är också en stor kund.