Åkes Fjärr & Lokaltransport AB

Åkes Fjärr & Lokaltransport AB
Utterstigen 52
660 60 MOLKOM

Telefon: 0553-109 85
E-post: akesfjarr@telia.com
Kontaktpersoner

Åke Johansson
070-269 16 67

Per Anders Johansson
070-330 16 67