Personalen

*Lars Reinholdsson VD 054-688 521
Bulk & Bränsle
Anders Calais Transportledare 054-688 514
Bulk & Bränsle Jourtelefon 070-358 71 79
Fredrik Johansson Transportledare 054-688 534
Hanna Högfeldt Transportledare 054-688 523
Viktor Stolpe Transportledare 054-688 535
Bygg, Anläggning & Miljö
Britt Gustafsson Transportledare 054-688 507
Cecilia Olsson Transportledare 054-688 512
Jan Gyllström Transportledare 054-688 508
Kajsa Sott Transportledare 054-688 519
Olle Östlund Transportledare 054-688 537
Distribution & Fjärr
*Henrik Gustavsson Chef Logistik
*Lennart Karlsson Affärsutvecklingschef 054-688 510
*Tommy Wennerström Trafikchef 054-688 522
Adam Wennerström Terminal 054-688 517
Anna Telemo Administration 054-688 531
Annette Rom Transportledare 054-688 532
Christina Andersson Administration 054-688 527
Kjell Rolandsson Transportledare 054-688 526
Magnus Hedling Terminal 054-688 517
Marie Ahlsen Administration 054-688 529
Mikael Larsson Terminal 054-688 517
Niclas Jansson Terminal
Per Mangborg Administration 054-688 529
Rikard Lindberg Terminal
Stefan Spetz Transportledare 054-688 536
Tomislav Sekula Säljare 054-688 515
Ulf Lidström Transportledare 054-688 530
Ekonomi/Administration
*Susanne Falkmar Chef Adminstration 054-688 504
Anette Smith Kund/leverantörsreskontra 054-688 539
Anna Dyckman Redovisning 054-688 511
Frida Hansson Systemförvaltning & Integration 054-688 533
Gunilla Bråth Miljö & Kvalitetssamordnare 054-688 503