Personalen

Frida Hansson, Systemförvaltning & Integration

Telefon: 054-688 533

E-post: frida.hansson@lbcfrakt.com