Personalen

*Lars Reinholdsson, VD

Telefon: 054-688 521
Mobiltelefon: 070-631 15 00

E-post: lars.reinholdsson@lbcfrakt.com